Adatkezelési Tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

 

Szlameniczky Zita Éva

Székhely: 1028 Budapest, Síp utca 10.

Nyilvántartási szám: 55198642

Adószám: 79394299141

továbbiakban Adatkezelő.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”), melyben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, „GDPR”) szerint. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre („Ön”) vonatkozik. A jelen Tájékoztató bemutatja, hogy a Adatkezelő, mint adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg egyes esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait. A jelen Tájékoztató információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól is. 

Az Adatkezelő elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik eme honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban az ügyfelek és hírlevél feliratkozók személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Eme lap tartalma leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az eme oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

 

ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezelő, adatkezeléssel kapcsolatos információk

A jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Szlameniczky Zita Éva. (a továbbiakban együtt: „Adatkezelő” vagy „tulajdonos”) az adatkezelő.

Adatvédelmi eljárásainkkal kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz esetén a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: Szlameniczky Zita Éva, 1028 Budapest, Síp utca 10., vagy írjon az szlamizita@gmail.com címre.

Adatkezelő

Felelősségi körök

Szlameniczky Zita Éva

1028 Budapest, Síp utca 10.

Összes tevékenység

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot. A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok). Az Ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez esetben az oldalt nem böngészheti.

A Tulajdonos minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
 • telefonszám
 • lakcím, levelezési cím, székhely címe
 • elektronikus levélcím
 • rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)
 

Az adatkezelés időtartama:

 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év, 
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
 

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja az alábbi területen működő, általa kiválasztott személyek és társaságok (címzettek kategóriái) számára:

 • adatfeldolgozás,
 • számlázás,
 • könyvelés,
 • követelések kezelése,
 • kézbesítés,
 • marketing,
 • jogi képviselet,
 • valamint a jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek.
 

Adatfeldolgozók

Webáruházban történő vásárlás esetén, a Felhasználó által választott szállítási módnak megfelelően, Adatkezelő a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén a kapcsolattartáshoz e-mail és telefonszámát), a termék vételárát átadja.

E hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a választott kiszállító saját Általános Szerződési Feltételeit.

 

Adatfeldolgozást végző, vagy az adatkezelést valamilyen formában érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a tulajdonos, Szlameniczky Zita Éva végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik. a tulajdonoson kívül.

 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:

 • Tárhely szolgáltató: Sybell Informatika Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206., hello@sybell.hu, +36 1 707 67 26, 
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés (Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatására.
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND) a Twitter által kinált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.
 • Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.
 

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie az Adatkezelő felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, a megjelölt címre.

 

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Szlameniczky Zita Éva internetes weboldalának, megjelenéseinek tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szólnak. Nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői, vagy gondviselői (továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás, vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá az Adatkezelő számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

Cookie(k) (sütik) kezelése:

A sütik (cookie) kezeléséről a Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben.

 

Fogalmak

 • Felhasználó: az Adatkezelő által üzemeltetett, a szlamizita.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói;
 • Partner/Ügyfél: Az a természetes személy, aki az Adatkezelővel nem Weboldalon köt termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására szerződést.
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, egyes közhatalmi szervek, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: 06-1-391-1400, Fax:06-1-3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Szlameniczky Zita Éva és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai.
 • ÁSZF: a Weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék-, és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Regisztráció: a Weboldal felhasználója személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által az Ügyfelei, Partnerei és a Felhasználók részére a Weboldalon, vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

A weboldalam cookie-kat használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa. Adatvédelmi tájékoztató